Přihlásit se Registrace

Na této stránce najdete užitečné rady týkající se použití našich čerpadel.

Doporučujeme

 • Zkontrolujte čerpadlo před použitím, zda není poškozené.
 • Čerpadlo umístěte co nejblíže k místu, odkud si přejete odčerpat kapalinu. Výška sání musí být co nejmenší.
 • Čerpací hadici umístěte svisle vzhůru směrem k čerpadlu, aby v ní nemohl zůstat vzduch.
 • Ujistěte se, že spojky jsou správně namontovány. Nesmí být vychýlené do stran a gumové těsnění musí být ve správné poloze.
 • Vždy používejte zachycovací koš a pravidelně kontrolujte jeho stav
 • V případě dlouhé odsávací hadice dochází v důsledku tření ke snížení kapacity. Použijte hadici o větším průměru. Tření se tím sníží.
 • Ujistěte se, že odsávací hadice není nikde zalomená. Může to způsobit ucpání a přehřátí čerpadla.
 • Používejte správné pohonné hmoty.
 • Zajistěte dostatečnou ventilaci výfukových plynů.
 • Používejte elektrická čerpadla na správné napětí, intenzitu proudu a směr otáčení.
 • Při mrazu čerpadlo vyprázdněte, pokud ho nebudete potřebovat.


Není povoleno

 • Odčerpávat agresivní, korozivní nebo hořlavé látky
 • Pracovat s čerpadlem, která má uzavřenou tlakovou stranu nebo zalomené hadice. Může tak dojít k přehřátí motoru a čerpadla
 • Pracovat s čerpadlem, která má znečištěný zachycovací koš či zalomenou sací hadici. Může dojít k poškození čerpadla v důsledku kavitace
 • Používat rolovatelné hadice jako sací hadice
 • Používat čerpadlo se sací hadicí zasypanou do písku nebo bláta. Pokud je to možné, je nutné sací hadici podpírat.
 • Čerpání bez zachycovacího koše na přívodní sací hadici
 • Používání přívodní sací hadice menšího průměru, než je doporučeno
 • Chod čerpadla nasucho, pokud k tomu není určeno
 • Používání čerpadel na pohonné hmoty v uzavřených nebo špatně větraných prostorách
 • Ponoření/vytažení ponorných čerpadel prostřednictvím přívodního kabelu
Zůstaňte v obraze! Zaregistrujte se k odběru novinek